Ho´oponopono je technika, ktorá vedie k zmene kvality vedomia prijatím zodpovednosti
za svoje myšlienky, slová a činy. Také sú aj naše eventy.

Pripravujeme pre Vás!


nedávne akcie

© 2018 HOOPONOPONO PRODUCTIONS